Skip to content

RECENT PUBLICATIONS

Slide_1
<div id="sp_news_s_widget-2" class="widget SP_News_scrolling_Widget amr_widget">			<div class="recent-news-items-scroll ">
				<div id="newsticker-jcarousellite-1" class="sp-news-scrolling-slider" data-conf="{"height":500,"pause":1000,"speed":500}" >
					<ul>
														<li class="news_li">
									<a class="newspost-title" href="https://www.asiaticsociety.org.bd/news/%e2%9e%bdholiday-notice/" title="➽Holiday Notice">➽Holiday Notice</a>
																			<div class="widget-date-post">
											May 21, 2022																																</div>
																	</li>
															<li class="news_li">
									<a class="newspost-title" href="https://www.asiaticsociety.org.bd/news/asb-council-election-result-2022-and-2023/" title="➽ ASB COUNCIL ELECTION RESULT 2022 and 2023">➽ ASB COUNCIL ELECTION RESULT 2022 and 2023</a>
																			<div class="widget-date-post">
											May 18, 2022																																</div>
																	</li>
															<li class="news_li">
									<a class="newspost-title" href="https://www.asiaticsociety.org.bd/news/%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%a6-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%9c%e0%a7%8d%e0%a6%9e%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%bf-press-release/" title="➽ সংবাদ বিজ্ঞপ্তি | Press Release">➽ সংবাদ বিজ্ঞপ্তি | Press Release</a>
																			<div class="widget-date-post">
											May 18, 2022																																</div>
																	</li>
															<li class="news_li">
									<a class="newspost-title" href="https://www.asiaticsociety.org.bd/news/voter-list-asb-election-2022/" title="➽ Voter List – ASB Election 2022-2023">➽ Voter List – ASB Election 2022-2023</a>
																			<div class="widget-date-post">
											April 19, 2022																																</div>
																	</li>
															<li class="news_li">
									<a class="newspost-title" href="https://www.asiaticsociety.org.bd/news/panels/" title="➽ ASB Election Panels 2022-2023">➽ ASB Election Panels 2022-2023</a>
																			<div class="widget-date-post">
											April 19, 2022																																</div>
																	</li>
												</ul>
				</div>
			</div>
	</div>
Slide_2
BD_Liberation_50_Years_E
Slide_3
Purba_Bangla_1947-1971
Slide_4
Bangabandhu_Lecture
previous arrow
next arrow