Skip to content

RECENT PUBLICATIONS

Slide_1
<div id="sp_news_s_widget-2" class="widget SP_News_scrolling_Widget amr_widget">
			<div class="recent-news-items-scroll ">
				<div id="newsticker-jcarousellite-1" class="sp-news-scrolling-slider" data-conf="{"height":500,"pause":1000,"speed":500}" >
					<ul>
						
							<li class="news_li">
								<a class="newspost-title" href="https://www.asiaticsociety.org.bd/news/%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%8b%e0%a6%97-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%9c%e0%a7%8d%e0%a6%9e%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%bf/">নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি</a>
																	<div class="widget-date-post">
										May 30, 2023									</div>
															</li>
						
							<li class="news_li">
								<a class="newspost-title" href="https://www.asiaticsociety.org.bd/news/%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%97%e0%a6%9c-%e0%a6%b8%e0%a6%b0%e0%a6%ac%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%a6%e0%a6%b0%e0%a6%aa%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%b0/">কাগজ সরবরাহের দরপত্র</a>
																	<div class="widget-date-post">
										May 18, 2023									</div>
															</li>
						
							<li class="news_li">
								<a class="newspost-title" href="https://www.asiaticsociety.org.bd/news/advertisement-for-khan-bahadur-ahsanullah-research-grant-2023-deadline-15-june-2023/">Advertisement for Khan Bahadur Ahsanullah Research Grant 2023 (Deadline- 15 June 2023)</a>
																	<div class="widget-date-post">
										May 16, 2023									</div>
															</li>
						
							<li class="news_li">
								<a class="newspost-title" href="https://www.asiaticsociety.org.bd/news/advertisement-for-sarathi-research-grant-2023-deadline-15-june-2023/">Advertisement for Sarathi Research Grant 2023 (Deadline- 15 June 2023)</a>
																	<div class="widget-date-post">
										May 16, 2023									</div>
															</li>
						
							<li class="news_li">
								<a class="newspost-title" href="https://www.asiaticsociety.org.bd/news/noor-jehan-murshid-grant-2023-deadline-15-june-2023/">Noor Jehan Murshid Grant 2023 (Deadline- 15 June 2023)</a>
																	<div class="widget-date-post">
										May 16, 2023									</div>
															</li>
											</ul>
				</div>
			</div>
		</div>
Slide_2
BD_Liberation_50_Years_E
Slide_3
Purba_Bangla_1947-1971
Slide_4
Bangabandhu_Lecture
previous arrow
next arrow